Административни режими и услуги на общинско ниво
 

Съществено влияние върху бизнес средата оказват броят, видовете и начина на администриране на режимите и услугите предоставяни, както от органи на национално ниво, така и тези на общинско и областно ниво. От общо 1859 вида режими и услуги съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, 1078 са видовете режими и услуги администрирани на областно и общинско ниво.

Това е една от причините, поради които бе договорено изготвяне и предоставяне на доклад от Световната банка в рамките на Програмата на правителството и Световната банка. В изпълнение на т. 3 от програмата Аналитични и консултантски услуги, финансирани от Световна Банка, публикуваме доклад на тема България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво.

Докладът разглежда влиянието, което местните власти оказват върху стопанската среда. Представени са ключови констатации от Проучването на административната тежест на общинско ниво, осъществено от Световната банка, както и резултати от интервюта и оценки, извършени в периода 2011–2012 г. Откроени са примери за най-добри практики в национален план. Заключителната част съдържа обобщено представяне на ключови административни пречки, пред които се изправят фирмите, както и елементи на Програмата за реформа на административните услуги на общинско ниво в България, която би могла да способства за тяхното разрешаване.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката