Австрия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Виена

Десислава Стоянова

Handelsabteilung der Botschaft Republik Bulgariens
Rechte Wienzeile 13, A-1040, Wien, Österreich
тел.: +43 1 5813226
e-mail: d.stoyanova@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeA
https://twitter.com/STIV_Vienna
https://www.linkedin.com/in/StivVienna

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Австрия
Мариана Чавракова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7697
m.chavrakova@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

 

I. Търговско-икономическите отношения между България и Австрия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

През 2016 г., износът за Австрия е в размер на 458.7 млн. евро (11.6% ръст в сравнение със същия период на 2015 г., 1.9% дял и 16-то място в българския износ), а вносът от Австрия възлиза на 722.0 млн. евро (1.6% увеличение, спрямо 2015 г., 2.8% дял от общия внос, 13-то място във вноса). Салдото е отрицателно за България и е на стойност -263.3 млн. евро.

През месеците януари – септември 2018 г. износът за Австрия е в размер на 370 млн. евро (ръст от 10.3%, в сравнение със същия период на 2016 г., 1.9% дял и 15-то място в българския износ), а вносът от Австрия възлиза на 532.8 млн. евро (1.4% спад, спрямо 1-9, 2016 г., 2.4% дял от общия внос, 13-то място във вноса). Салдото е отрицателно за България и е на стойност -162.7 млн. евро, с тенденция към намаляване.

 

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2005

494.6

-

177.8

-

316.8

-

-139.0

2006

629.8

27.3

233.4

31.3

396.4

25.1

-163.0

2007

1 187.2

88.5

250.5

7.3

936.7

136.3

-686.2

2008

1 346.4

13.4

312.9

24.9

1033.5

10.3

-702.7

2009

912.3

-32.2

229.5

-26.7

682.8

-33.4

-453.3

2010

962.2

5.5

293.8

28.0

668.4

-2.1

-374.6

2011

1 172.9

21.9

388.2

32.1

784.7

17.4

- 396.5

2012

1 162.6

-0.9

380.4

-2.0

782.2

-0.3

-401.8

2013

1 111.6

-4.4

400.5

5.3

711.1

-9.1

-310.6

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

-0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 180.7

5.3

458.7

11.6

722.0

1.6

-263.3

I-IX, 2016

875.7

-

335.5

-

540.2

-

-204.7

I-IX, 2017

902.8

3.1

370.0

10.3

532.8

-1.4

-162.7

2. Водещи стоки внос-износ

Структура на стокообмена през 2016 г.

No

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през: 01-12/2016 г.

23 575 687,65

100,00

0

в т.ч. Австрия

458 703,01

1,95

1

8412

Двигатели

38 372,87

8,37

2

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт

35 663,41

7,77

3

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата и влагата

33 073,75

7,21ѝ

4

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

23 828,17

5,19

5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка

22 758,95

4,96

6

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици

17 852,01

3,89

7

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

12 276,33

2,68

8

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

11 562,31

2,52

9

8431

Части

8 594,88

1,87

10

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции

8 462,82

1,84

По данни на МИ

No

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през: 01-12/2016 г.

26 090 574,22

100,00

0

в т.ч. Австрия

722 040,87

2,77

1

3004

Медикаменти

63 891,59

8,85

2

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

31 942,08

4,42

3

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт  на хора

22 092,69

3,06

4

8701

Трактори

16 432,55

2,28

5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

13 740,94

1,90

6

8443

Печатарски машини  и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet)

11 930,88

1,65

7

8704

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

11 004,43

1,52

8

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

10 905,57

1,51

9

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители

9 039,92

1,25

10

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически

8 483,74

1,17

По данни на МИ

Водещи стоки в износа за Австрия през 2016 г. са: двигатели (8.4%), артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт (7,8), машини за кондициониране на въздуха (7.15%) и др.

Водещи стоки във вноса от Австрия през 2016 г. са медикаменти (8.5%), автоматични машини за обработка на информация (4.6%), електрически апарати (2.9%), и др.

Водещи стоки в износа за Австрия през 2015 г. са спортни съоръжения (9.2%), двигатели (9.15%), машини за кондициониране на въздуха (7.15%) и др.

Водещи стоки във вноса от Австрия през 2015 г. са медикаменти (8.5%), автоматични машини за обработка на информация (4.6%), електрически апарати (2.9%), и др.

3. Инвестиции

Австрия заема водещи позиции по инвестиции в пет страни от региона на Югоизточна Европа /Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Румъния и България/.

За периода 1996 – 2016 г. преките чуждестранни инвестиции на Австрия в България възлизат на 6.2 млрд. евро, с което страната се подрежда на 2-ро място по размер на ПЧИ в България.

През първото и второто тримесечие на 2017 г. се отчитат отрицателни инвестиции от Австрия, съответно -32.3 млн. евро през I-вото и 66.5 млн. евро през II-рото тримесечие. През трето тримесечие на 2017 г. ПЧИ от Австрия в България са 5.4 млн.евро.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

747

957

1 281

1 144

422.2

- 654.2

585.9

-189.6

-37.2

256.6

52.7

208.2

По данни на БНБ

По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 7 проекта с австрийско участие: "Петромакс Рифайнъри България", гр. Силистра, "Кнауф" ЕООД, гр. София с два завода за гипсови мазилки и производство на гипсови плоскости, "Пайплайф" България ЕООД, гр. Пловдив и "Сентилион" ООД, гр. София, "Амер Спортс БГ" ЕООД, гр. Чепеларе (Amer Sports, Австрия, Финландия) и Voestalpine VAE София.

Австрийските компании са сред водещите в класацията на 100-те най-големи чуждестранни инвеститори в България. Австрийските инвестиции в България са концентрирани в почти всички сектори: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености. Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании.

Австрийската компания EVN бе отличена с наградата инвеститор на годината за 2011 г. в категорията Инвестиции в иновации за Проекта нова когенерационна централа на площадката на съществуващата ТЕЦ „Пловдив Север".

Водещи австрийски инвеститори в България

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1

TELECOM AUSTRIA

Мобилтел АД

комуникации

2

EVN

Ел. разпределение Пловдив и Ст. Загора

електроразпределение

3

Wienerberger

Винербергер ЕООД

строителни материали, от 2004 г. внос, от 2007 г. - завод в Луковит

Wienerberger /до 2012 г. в съдружие със Solvay, Belgium/

Пайплайф България ЕООД

производител на пластмасови тръбни системи за ВиК, газоснабдяване и напояване

4

RAIFFEISEN BANK

Райфайзен Банк България

финанси

5

OMV

OMV България

търговия, петрол

6

KNAUF

“Гипсфазер” Видин

строителни материали

7

EUROBILLA

БИЛА България

търговия, ХВП

8

Bramac

Bramac Dachsysteme International

покривни материали

9

CRONOSPAN

Кроношпан България

дървообработване

10

PALFINGER

Палфингер Червен бряг

машиностроене

11

Planzee TIZIT

Gewindewerkzeuge Gabrovo (GWG)

произв. на режещи инструменти, от /продадена на RS Werkzeuge, после пак авст. собственост/

По данни на БАИ

4. Туризъм

През деветте месеца на 2017 г. 128 141 австрийски граждани са посетили България, с което се регистрира спад от 10.8% спрямо същия период на 2016 г. Австрия заема 16-то място сред водещите страни по брой чуждестранни туристи и 9-то място сред страните членки на ЕС. За същия период, 158 301 български туристи са посетили Австрия, което е 25.8% ръст и 8-мо място като предпочитана туристическа дестинация.

През 2016 г., 166.538 австрийски туристи са посетили България, ръст от 26.6%, 14-то място и 7-мо място сред страните членки на ЕС. За същия период, 163 979 български туристи са посетили Австрия, което е 45.8% ръст и 8-мо място като предпочитана туристическа дестинация.

Австрийски туристи в България

В хил.бр.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I-IX, 2017

57 909

62 266

69  165

79  148

115 660

117 782

124 035

122 996

129 617

174 899

139 942

166 538

128 141

По данни на МТ

5. Договорно-правна рамка

  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. - ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. - ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Народна Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея. в сила от 03.02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката