Европейска политика за по-добро регулиране
 

Политиката на ЕС за по-добро регулиране има за цел опростяване и подобряване на съществуващата нормативна уредба, подобряване на законодателния процес и стриктно спазване и увеличаване на ефективността на регулациите в съответствие с принципа на пропорционалност.

Европейската политика за по-добро регулиране условно води своето начало от доклада на групата Манделкерн (Mandelkern Group on Better Regulation Final Report) от 2001 г.

През 2005 г. Европейската комисия предприема една от най-амбициозните и решителни инициативи за осъвременяване, модернизиране и опростяване на достиженията на правото на Общността. "Постоянна програма за опростяване" се състои от 185 инициативи обхващащи всички области на политиката. Кодифицирането на законодателството, систематичният достъп до консолидираните версии на юридическите текстове и премахването на застъпвания и остарели мерки, които вече не се прилагат са част от инициативите свързани с облекчаване на законодателната база.

Комисията предприе мерки за намаляване на административната тежест за деловите среди. Например, след като през 2007 г. бяха определени 42 акта в 13 законодателни области, които пораждат административни разходи на стойност 115-130 млрд. ЕUR, Комисията предложи програма за намаляване на административната тежест с 25% до 2012 г. Тази цел следва да бъде постигната чрез следните инициативи:

  • модернизацията на митническото законодателство на ЕС и създаването на среда без документи на хартиен носител – мярка, която трябва да донесе икономии на търговските оператори, оценени на 2.5 млрд. ЕUR на година;
  • предложения за облекчаване на търговията на стоки, което ще облекчи 370 000 фирми от задължението за деклариране. Спестените разходи възлизат на над 100 млн. ЕUR на година до 2010 г. и на над 200 млн. ЕUR на година от 2010 г. нататък;
  • определяне на специфични облекчения за всяка една приоритетна област; премахването на малките предприятия от обхвата на счетоводните директиви на ЕС, което води до икономии в размер на 8 млрд. ЕUR;
  • реформиране на ДДС директивата, с цел премахване на бариерите пред електронното фактуриране. С тази стъпка могат да бъдат спестени 18 млрд. ЕUR, ако всички фактури бъдат издадени по електронен път.

Общата сума на спестени разходи, ако бъдат изпълнени планираните мерки възлиза на над 30 млрд. ЕUR.

Освен тези предложения, Комисията насърчава държавите-членки също да участват активно, за да могат взетите мерки да са максимално ефективни във опростяването на законодателната база и редуцирането на административната тежест.

Пълна информация за изпълнението на ангажиментите на национално ниво по Програмата за действие за намаляване на административната тежест от съществуващото законодателство може да намерите на сайта за намаляване на административната тежест за бизнеса в България.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката