Национален информационен ден "Интелигентна Енергия – Европа ІІ", 28 февруари 2012 г. - презентации от събитието
 

В рамките на инфомационния ден бяха представени възможностите за подкрепа на проекти в областта на устойчивата енергия чрез програмите:  "Интелигентна енергия – Европа II",  програма "ELENA", фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", Международен фонд "Козлодуй", както и за оперативните програми "Конкурентоспособност" и "Регионално развитие"  през 2012 година. Презентации от събитието:

Представяне на програма "Интелигентна Енергия – Европа ІІ" - процедура по набиране на проектни предложения 2012 - Емилио Фонт де Мора, Изпълнителна агенция конкурентност и иновации към ЕК;

Програма ELENA – инструмент за техническа помощ  за подготовка на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в общините - Милена Цолева, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

Програма "Интелигентна Енергия – Европа ІІ" – Как да кандидатстваме успешно? - Емилио Фонт де Мора, Изпълнителна агенция конкурентност и иновации към ЕК;

- Успешни проекти по програма "Интелигентна Енергия – Европа ІІ":

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"- Димитър Дуков, изпълнителен директор Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

Международен фонд "Козлодуй" – предстоящи възможности за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия - Румяна Мирчева, управител "Плеядес - България" ООД;

Оперативна програма "Конкурентноспособност на българската икономика" – Гергана Опанова, дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

Проект "Енергийно обновяване на българските домове", Оперативна програма "Регионално развитие" – Десислава Йорданова, директор "Жилищна политика", Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg