Норвегия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Стокхолм, Швеция

Валентин Стоев

с акредитация за Норвегия и Финландия
Karlavagen 29, Stockholm 11434
Тел:  +46 8 246310
Мобилен: +46 735 950 744
e-mail: v.stoev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeSE
https://twitter.com/BGEconOfficeSE
https://www.linkedin.com/in/stivstockholmsweden

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Норвегия
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Кралство Норвегия

II. Бизнес компас

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Норвегия

1. Стокообмен

 

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2005

17.5

0.6

9.2

9.5

8.4

-6.7

0.8

2006

27.4

56.6

10.2

10.9

17.1

103.6

6.9

2007

26.8

-2.2

17.0

66.7

9.8

-42.7

7.2

2008

44.0

64.2

36.2

112.9

7.8

-20.4

28.4

2009

43.8

-0.5

22.7

-37.3

21.1

170.5

1.6

2010

31.8

-27.4

23.4

3.1

8.4

-60.2

15.0

2011

42.9

34.9

31.6

35.0

11.3

34.5

20.3

2012

38.6

-10.0

30.7

-2.8

7.9

-30.1

22.8

2013

51.2

32.6

35.5

15.6

15.7

98.7

19.8

2014

52.1

1.8

35.7

0.6

16.4

4.5

19.3

2015

50.6

-2.8

34.0

-4.7

16.6

-1.2

18.0

2016

58.2

-9.5

35.1

-42.8

23.1

38.7

31019

2017

64.4

10.6

33.7

-3.7

30.6

32.3

-73.9

2017 (1-6)

40.1

 

22.0

 

18.0

 

3.9

2018 (1-6)

32.1

-20.0

19.1

-13.2

12.9

-28.3

6.1

Източник: Министерство на икономиката

 • Двустранният стокообмен с Норвегия е по-малък в сравнение със съседните скандинавски държави. За 2017 г. реализира увеличение от 10.6%;
 • Обемът на износа към Норвегия през 2015 г. отбелязва спад с 3.7%; вносът отбелязва увеличение от 32.3%.
 • Салдото в двустранната търговия е отрицателно.

2. Стокова структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа за Норвегия за 2017 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%


 

Общ износ през: 01-12/2017 г.

26 713 222.79

100.00

0

 

в т.ч. Норвегия

33 792.80

0.13

1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5 834.48

17.27

2

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

4 675.94

13.84

3

5107

Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно:

2 812.79

8.32

4

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

1 758.66

5.20

5

2303

Остатъци от производството на нишесте и подобни остатъци, пулп от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от  производството на захар, отпадъци и остатъци от

1 691.00

5.00

6

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати:

1 555.60

4.60

7

6305

Амбалажни чували и торбички:

1 532.60

4.54

8

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне:

1 322.77

3.91

9

9403

Други мебели и техните части:

1 191.50

3.53

10

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

858.14

2.54

Водещи стокови групи във вноса от Норвегия за 2017 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%


 

Общ внос през: 01-12/2017 г.

30 244 551.91

100.00

0

 

в т.ч. Норвегия

30 683.53

0.10

1

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

7 958.02

25.94

2

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства  (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни  средства:

5 737.02

18.70

3

6309

Артикули и дрехи, употребявани

5 291.89

17.25

4

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

1 799.94

5.87

5

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

1 416.96

4.62

6

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини  и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за  тревни  площи  или  спортни площадки:

1 205.49

3.93

7

3804

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803

857.84

2.80

8

3102

Минерални или химични азотни торове:

799.31

2.60

9

2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид:

785.63

2.56

10

8519

Грамофони-дек, грамофони,  касетофони  и други апарати за  възпроизвеждане  на звук, без вградени  устройства  за записване на звук:

715.50

2.33

Източник: Министерство на икономиката

Водещо място в българския износ за Норвегия заемат слънчогледови семена, вълнени прежди, пластмасови продукти и опаковъчни материални, двигатели и акумулатори, медикаменти.

Българският внос от Норвегия в основната си част се формира от употребявани дрехи, химически продукти, риба, инструменти и апарати, различни видове хартия и хартиени производни.

3. Инвестиции

Година

Норвегия, млн. евро

1998

0.3

1999

-1.8

2000

-0.2

2001

0.1

2002

0.2

2003

0.5

2004

1.0

2005

3.0

2006

16.1

2007

53.0

2008

25.7

2009

10.8

2010

-1.6

2011

-8.7

2012

-4.4

2013

-21.0

2014

-113.5

2015

115.5

2016

80.0

2017

-70.4

2018 (Q1)

38.5

2018 (Q2)

86.0

Източник: БНБ

Присъствието на норвежкия бизнес в България е значително. В страната ни присъстват около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света). Сред най-значимите инвестиции, правени от норвежка фирма, е на Дино Нобел АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло.

У нас присъстват следните по-големи фирми с различен процент норвежко участие:

 • Lilltech Defence (военна промишленост)
 • Jotun Bulgaria (прахови бои)
 • IHB ShipDesign, продължение на ВИК-Сандвик-ИХБ дизайн АД (корабен дизайн)
 • Nordic Ltd. (финансов мениджмънт)
 • Telenor Bulgaria (телекомуникации)
 • InterConsult Bulgaria (ИКТ, наскоро норвежките дялове бяха изцяло изкупени от българските партньори)
 • Sofia Statkraft South East Europe (енергетика)
 • AurisMed (медицинска индустрия)
 • Bulgarian Text Ltd. (преводаческа индустрия)
 • Norway Resource Group (недвижими имоти)

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и огромния опит и набор от добри практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Норвегия

Година

Брой норвежки

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Норвегия

Изменение спрямо

предходна година,%

2002

14 313

36.51

2 879

- 3.87

2003

15 605

9.03

3 205

11.32

2004

21 403

37.15

3 498

9.14

2005

39 764

76.96

3 619

3.46

2006

68 654

72.65

4 816

33.08

2007

77 826

13.4

3 483

-27.7

2008

85 468

9.8

3 075

-0.1

2009

53 500

-37.4

2 567

-24.5

2010

53 387

-0.2

2 183

-15.0

2011

46 620

-12.7

1 742

-20.2

2012

27 070

-41.9

3 580

109.5

2013

29 003

7.1

5 652

57.9

2014

31 151

7.4

3 820

-32.4

2015

21 669

-30.4

4 677

22.4

2016

41 556

91.8

7 742

65.5

2017

44 528

7.2

8 323

7.5

2018 (1-6)

17 627

7.0

3 681

7.7

Източник: Министерство на туризма

България е интересна и перспективна дестинация за норвежките туристи. Норвежките туристи проявяват интерес към морските курорти в България. Добри възможности съществуват за популяризиране на СПА и уелнес туризъм в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и др.

5. Договорно-правна основа

Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:

 • Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество, подписана в Осло на 22 ноември 1970 г., безсрочна с право на прекратяване;
 • Дългосрочна търговска спогодба, подписана в Осло на 4 октомври 1970 г. за срок от пет години с автоматично продължение за всеки следващ едногодишен период;
 • Спогодба в областта на туризма, подписана в Осло на 21 август 1981 г., в сила от същата дата;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 1 март 1988 г., в сила от 1 април 1989 г.
 • Споразумение за участие на Република България и Румъния в ЕИП, подписано на 25 юли 2007 г. в Брюксел, прилага се от 1 август 2007 г.
 • Споразумение за норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Кралство Норвегия и Република България, подписано на 25 юли 2007 г., прилага се от 1 август 2007 г.
 • Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г.
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17.06.2011 г. С подписването на меморандумите се регламентира управлението на двете програми, финансирани от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. По Норвежкия финансов механизъм на страната ни се предоставят 48 млн. евро. Договорената сума за България по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство е 78.6 млн. евро. В рамките на двете програми страната ни получава достъп до общо 126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) като ще се подкрепят проекти в областите здравеопазване, образование, консервация и възобновяване на културното и природно наследство, иновации за зелена индустрия, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност и др. Управлението на програмата се осъществява от норвежкото правителство в лицето на организацията Innovation Norway. Вторият програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм беше официално открит в София, на 12 септември 2012 г. По двата механизма са одобрени общо шест програми, които бяха изпълнени през 2016 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката