Първа покана за участие в тръжна процедура, предназначена за България, в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS)
 

На 11 май 2015 г., Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува първата тръжна процедура за България (AO/1-8268/15/NL/NDe) на страницата на EMITS (Електронна пощенска система за покана за участие в търг).

Поканата е адресирана само към български компании, (включително МСП), академични и изследователски организации. Участието на консорциуми, включващи фирми и организации от други държави членки на ЕКА, могат да се приемат само, ако са надлежно обосновани. Задачите, възложени на чуждестранни юридически лица не трябва да представляват основните дейности на предложеното изследване или развойна дейност и не трябва да надвишават 20% от общата цена.

Предмет на настоящата покана са: а) дейности, свързани с летателния хардуер; б) научноизследователска и развойна дейност; в) космически приложения, продукти и услуги; г) подготвителни дейности;д) осведоменост и образователни дейности.

Предложените дейности трябва да имат потенциал за по-нататъшно използване или развитие в дейностите на Агенцията и следва да бъдат насочени към насърчаване развитието на капацитета по отношение на космическото пространство, особено в индустрията, в подготовка за евентуално бъдещо присъединяване на Република България към Конвенцията на EКA; насочване към специфични пазарни ниши; насърчаване създаването на силни и дългосрочни отношения между българските фирми и утвърдените космически фирми в държавите членки на ЕКА, както и създаването на силни и дългосрочни отношения между българските фирми и българските университети и изследователските институции.

Предвид техническата тематика, от особен интерес ще бъдат тези дейности, които водят до: създаване на междусекторни продукти/услуги, свързани с различни видове сателитни мисии, които се използват в няколко вида сателитни платформи и по-специално тези, свързани с космическа наука; стимулиране на икономическия растеж, нарастване на конкурентоспособността и създаване на дългосрочни ползи за българската индустрия и за България по отношение на нейното участие в космическите дейности; създаване на продукт/приложение/услуга с български (национални) права върху интелектуалната собственост.

Инструкциите за изготвяне на предложение са посочени в Специалните условия за участие в тръжна процедура. (Задължително е да се използва образеца, предвиден в Приложение III на Специалните условия за участие в тръжна процедура. Внасянето на предложения, при който не е използван този образец, ще бъдат отхвърлени.)

Предложенията трябва да бъдат изпратени на адрес:

The Central Registry Office
EUROPEAN SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTRE
Keplerlaan 1
2201 AZ NOORDWIJK
The Netherlands

For the attention of Ms Niamh Dearey (IPL-PTS) – AO/1-8268/15/NL/NDe

First Call for Outline Proposals under PECS in Bulgaria,

не по-късно от 6-ти юли 2015 г., до 13:00 ч.

Всички въпроси, свързани с настоящата Покана следва да се отправят в писмен вид, не по-късно от 10 работни дни преди крайната дата, до служителя за контакт по договорите - г-жа Niamh Dearey, на електронен адрес: Niamh.Dearey@esa.int. Зададените въпросите и получените отговори за всеки участник в търга ще бъдат публикувани в EMITS, в полза на всички участници в търга.

Покана

Презентация на ЕКА

Резултати

Предстоящи събития

Актуални новини

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката