Първи Национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници
 

Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 22 на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и чл. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници и обхваща периода 2009-2011 г. Той съдържа информация за общото количество на потребената енергия от възобновяеми източници през периода, изпълнениете и планираните мерки за насърчаване, производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници, постигнатия напредък при провеждането на административните процедури от гледна точка на отстраняване на регулаторни и неругалторни пречки, свързани с реализацията на проекти за производство  на енергия то възобновяеми източници.

Първи Национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg