Проект по ОПАК "Обучение по секторни анализи..."
 

 

 

OPAC Logos

Проект по ОПАК "Обучение по секторни анализи, оценка на въздействието и делови умения в работни срещи на служителите на дирекция „Икономически политики за насърчаване“

 

Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерство на икономиката осъществи успешно проект „Обучение по секторни анализи, оценка на въздействието и делови умения в работни срещи на служителите на дирекция „Икономически политики за насърчаване“ с №13-22-105/10.05.2014 г.

Проектът се състоеше в проведеждането на общо 3 обучения. Той започна с обучение за оценка на въздействието на законодателство и политики върху малките и средните предприятия и обучение по делови умения на английски език, необходими при участие на служителите в работни срещи, работни групи и дискусии. Третото обучение беше специализирано обучение по секторни анализи, с което се цели задълбочаване на познанията по статистически анализ в секторите на икономиката, на чиято база се формулират политиките в областта на малките и средните предприятия, иновациите и инвестициите в страната. Проектът беше осъществен в рамките на 13 месеца и със 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проведените обучения ще са от полза за повишаване капацитета на служителите, които работят за насърчаване на малките и средните предприятия, стимулират инвестициите и въвеждането на иновации в предприятията в България.

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

 

Материали от обучението:

Презентация "Оценка на въздействието"

Презентация "Оценка на въздействието 2"

Презентация "Секторни анализи"

Презентация "Делови умения на английски език"

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката