Резултати от проведени интервюта с допуснатите кандидати в процедура за подбор за набиране на кандидати за Службата по търговско икономическите въпроси към Посолството на Република България в гр. Сеул, Южна Корея
 
29 януари 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

РЕЗУЛТАТИ

От

проведените интервюта с допуснатите кандидати в процедура за подбор за набиране на кандидати за Службата по търговско икономическите въпроси (СТИВ) към Посолството на Република България в гр. Сеул, Южна Корея, обявена със Заповед № РД-16-1332/12.10.2017 г. на министъра на икономиката

 

Оценяването и класирането на кандидатите е извършено съгласно т. 7 от Заповед № РД-16-1332/12.10.2017 г. на министъра на икономиката по следната скала:

Оценка - 5 - напълно отговаря на изискванията;

Оценка - 4 - в голяма степен отговаря на изискванията;

Оценка - 3 - в средна степен отговаря на изискванията;

Оценка - 2 - в малка степен отговаря на изискванията;

Оценка - 1 - не отговаря на изискванията.

На база на проведените интервюта и отчитайки изпълнението на определените общи и специфични изисквания към кандидатите в съответствие с т. 2 от Заповед № РД-16-1332/12.10.2017 г., кандидатите са оценени, както следва:

 

№ по

ред

Име, Презиме, Фамилия

Оценка от

интервю

Класиран

1.

Цветан Христов Бояджиев

4,22

да

2.

Любомир Стоянов Димитров

3,28

не

3.

Даниела Бойчева Петрова

4,58

да

4.

Бойко Петров Благоев

2,58

ни

 

Класирани са кандидатите, които са се представи успешно на всички етапи от процедурата за подбор и са получили оценка от проведеното интервю не по-ниска от 4 /в голяма степен отговаря на изискванията/ в съответствие с т. 8 от Заповед № РД-16-1332/12.10.2017 г. и съобразно притежаваната квалификация, професионалния опит с оглед спецификата на работата в Южна Корея, както следва:

 

СТИВ - Сеул, Южна Корея

На първо място:

Даниела Бойчева Петрова

На второ място:

Цветан Христов Бояджиев

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката