Сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С29)
 

В сектор "Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета" се произвежда 2.3% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 2.7% от добавената стойност в индустрията.

Браншът осигурява заетост на 12.7 хил. души (2.4% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 702 лв.

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора през 2013 г. се повишават съответно с 19.4% и 24.5%. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 1.3 млрд. лв. През 2013 г. оборотът на външните пазари на производството на амтомобили и ремаркета възлиза на 1.09 млрд. лв. На вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 207 млн. лв. През 2013 г. в сектора се наблюдава понижение на цените на производител с 2.6%.

Водещи дейности в бранша са производство на ремаркета, полуремаркета, електронни и електрически части за автомобили, други части и принадлежности за автомобили. В сектора работят 111 фирми, като над половината от тях са разположени на територията на области: София-град, Пловдив, Добрич и Велико Търново. Водещи фирми в сектора са: "Сензор Найт Индастриъл" ЕООД, "СЕ Борднетце България" ЕООД, "Язаки България" ЕООД, "Монтюпе" ЕООД, "АЛС България" ЕООД и др.

Повишаването на производството в сектора намира отражение и в динамиката на износа, който през 2013 г. нарасна с 19.4%. Делът на бранша във външната търговия е с 2.9% от общия износ на промишлени стоки. Водещи страни в износа са: Германия, Турция, Румъния, Франция и Русия.

Кадровото осигуряване на сектора е резултат от функционирането на 17 висши учебни заведения, 103 професионални гимназии, 1 частен колеж и 5 основни училища.

Специализация на сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С29)

Експортен профил на сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С29)

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката