Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (С16)
 

Секторът за производството на дървен материал обхваща около 1.5% от индустриалното производство в страната и създава също около 1.5% от добавената стойност в индустрията.

Равнището на заплатите в сектора е едно от най-ниските. Средномесечното възнаграждение се оценява на 480 лв. и осигурява заетост на 17.5 хил. души (3.5% от заетите в преработващата промишленост).

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора през 2010 г. се подобряват съответно с 12.6 и 7.1 пункта. Същевременно секторът е един от малкото в индустрията, при който се наблюдава понижение на цените на производител (-5.6 процентни пункта спрямо 2009 г.).

Производството се състои от фурнир, дървесни плочи, сглобени паркетни плочи, дограма, дървени опаковки и др. Осъществява се от около 1230 фирми, 40% от които са разположени на територията на Южен централен и Югозападен район за планиране. Между фирмите, занимаващи се с добив на дървен материал могат да се откроят ДЛС "Борово" ДФ, ДЛС "Тунджа" ДФ, ДЛС "Алабак" ДФ, ДЛС "Котел" ДФ, Фабрика "Медикет" АД, а между тези, занимаващи се с преработка на дървен материал – "Лессопласт" АД, "Родопи" АД, "Кроношпан БГ" ЕООД, "Дървообработване ВТ" АД, "Техноууд" ЕАД.

Съживяването на производството в сектора се отрази върху динамиката на износа, който през 2010 г. нарасна с 36.5%. Участието на сектора във външната търговия на страната възлиза на около 1.3% от общия износ и малко под 1% от общия внос.

Кадровото осигуряване на сектора е резултат от функционирането на 1 висше учебно заведение, 46 средни училища и 6 основни училища.

Специализация на сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (С16)

Експортен профил на сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (С16)

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg