Сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини (C23)
 

Секторът за производство на изделия от други неметални минерални суровини обхваща 6-7% от индустриалното производство в страната и създава малко над 7.0% от добавената стойност в индустрията.

Равнището на заплатите в сектора е от средните. Средномесечното възнаграждение се оценява на около 630 лв. и осигурява заетост на 20 хил. души (4% от заетите в преработващата промишленост).

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора през 2010 г. се влошават съответно с 8.4 и 9.8 пункта. Заедно с това се наблюдава и понижение на цените на производител (6.5 процентни пункта спрямо 2009 г.).

Производството се състои от стъкло и изделия от стъкло, огнеупорни изделия, тухли, керемиди, порцелан, цимент, вар, гипс, бетон и др. Осъществява се от около 1750 фирми, като 40% са разположени на територията на Южен централен и Югозападен район за планиране. Между фирмите, занимаващи се с производство на изделия от други неметални минерални суровини могат да се откроят "Идеал Стандарт България" ЕАД, "Тракия Глас България" ЕАД, "Хан Аспарух" АД, "Дружба гласуоркс" АД, "Рубин" АД, "Ню глас" ЕАД, "Хан Омуртаг" АД, "Холцим България" АД и др.

Съживяването на производството в сектора се отрази върху динамиката на износа, който през 2010 г. нарасна с 25.2%. Участието на сектора във външната търговия се оценява на 2.8% от общия износ и 2.3% от общия внос на страната.

Кадровото осигуряване на сектора е резултат от функционирането на 11 висши учебни заведения и 78 професионални гимназии.

Специализация на сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини (C23)

Експортен профил на сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини (C23)

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg