Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване (С25)
 

В сектор "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" се произвежда 5.1% обема на индустриалното производство и се създава 8.5% от добавената стойност в индустрията.

Браншът осигурява заетост на 53.6 хил. души (10.2% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е под средното за страната – средномесечното възнаграждение е 577 лв.

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора през 2013 г. се повишават съответно с 7.5% и 25.7%. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 2.4 млрд. лв. През 2013 г. оборотът на външните пазари на производството на метални изделия възлиза на над 980 млн. лв. На вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 1.6 млрд. лв. През 2013 г. в сектора се наблюдава намаление на цените на производител с 4.8%.

Водещи производства в бранша са производството на метални изделия за строителството, котли, радиатори, цистерни, резервоари, парни котли, коване и валцуване на метал, металообработване, кухненски прибори, инструменти и железария и др. В сектора работят 4 662 фирми, като над 50% от тях са разположени на територията на области: София-град, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас. Сред фирмите, произвеждащи метални изделия могат да се откроят: "Арсенал" АД, "Етем България" ЕАД, "Технокороза" АД, "Вазовски Машиностроителни Заводи" АД "Дунарит" АД и др.

През 2013 г. експортът на сектора нарасна с 2.0%. Участието на сектора във външната търговия на страната е 2.7% от общия износ на промишлени стоки. Водещи страни в износа на стоки от дейност С25 са: Германия, Италия, Румъния, Гърция и Русия.

Кадровото осигуряване на сектора е резултат от функционирането на 38 висши учебни заведения, 123 професионални гимназии и 4 основни училища.

Специализация на сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване (С25)

Експортен профил на сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване (С25)

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката