Списък с допуснатите кандидати в конкурсна процедура за експертна позиция в дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"
 
18 юли 2012

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Заплащане и развитие на кариерата", дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 

1. Владимир Георгиев Бонев

2. Весела Георгиева Илиева

3. Росица Василева Томова

4. Розалия Докова Апостолова

5. Антон Николаев Костов

6. Ирена Драгомирова Милушева

7. Зюлбие Исмаилова Мустафова

8. Милена Димитрова Георгиева

9. Ваня Димитрова Павлова-Лишева

10. Милена Иванова Донкова

11. Борис Любенов Петров

12. Георги Иванов Иванов

13. Василка Атанасова Колчакова

14. Хрисимира Илиева Ангелова

15. Десислава Тошкова Николова – Кирилова

16. Мануела Гришова Ладжова

17. Александър Валентинов Симонски

18. Борислава Георгиева Керемидчийска

19. Цветомила Руменова Лозанова

20. Юлия Кирилова Василева

21. Иван Танев Рухчев

22. Цветелин Руменов Митев

23. Рая Красимирова Митева

24. Христинка Георгиева Варадинова

25. Ирина Богомилова Петрова

26. Росица Боянова Панова

27. Ася Василева Асенова

28. Маргарита Пеева Пеева

29. Анелия Владимирова Александрова

30. Ваня Йорданова Михайлова

31. Емил Валентинов Рангелов

32. Калоян Кирилов Веселинов

33. Михаела Венцеславова Милчова

34. Ива Александрова Божкова

35. Катя Трайчева Стефанова

36. Даниела Николаева Цветанова

37. Нина Боянова Петрова

38. Росен Калинов Игнатов

39. Ивалина Петрова Маринова

40. Боряна Веселинова Петрова

41. Вес елин Асенов Стоев

42. Десислава Теодорова Петлешкова

43. Милва Василева Солендрова

44. Теодора Йорданова Христова

45. Кремена Койчева Коева

46. Стоян Атанасов Трампов

47. Ангел Георгиев Ангелов

48. Анна Сашова Йорданова

49. Маргарита Господинива Митева

50. Любомира Христова Церовска

51. Диана Любмилова Петрова

52. Катя Александрова Данчева

53. Жасмина Гоергиева Симеонова

54. Виктория Пламенова Андреева

55. Мая Димитрова Петкова

56. Цветелина Николаева Караниколова

57. Милен Живков Добрев

58. Десислава Дианова Илиева

59. Валерина Георгиева Минчева-Димитрова

60. Росена Георгиева Нейчева

61. Наталия Любомирова Антонова

62. Теодора Чавдарова Гергова

63. Мазен Субхи Ал Шариф

64. Радосвета Богомилова Мечкарска-Донушева

65. Роси Валериева Лефтерова

66. Атанас Тодоров Николов

67. Мая Владимирова Костадинова

68. Десислава Георгиева Григорова

69. Теменужка Андонова Каранешева

70. Николай Василиев Василев

71. Мая Илиева Атанасова

72. Мирослав Мирославов Димитров

73. Анотоанета Тодорова Трендафилова

74. Татяна Николова Данкова

75. Ренета Тодорова Чирийска

76. Марио Александров Александров

77. Мила Димитрова Димитрова

78. Мария Ангелова Ангелова

79. Лозан Антонов Тодоров

80. Анелия Веселинова Лазарова

81. Камелия Младенова Везирова

82. Румяна Божидарова Йорданова

83. Мариана Начева Цонева

84. Ренета Владимирова Димитрова

85. Тони Иванов Николов

86. Иван Стоянов Димитров

87. София Василева Модева

88. Галя Владимирова Колева

89. Диана Тодорова Иванова

90. Владислав Асенов Петров

91. Александра Фотис  Хаджикиряку–Георгиев

92. Магдалена Николаева Йолова

93. Анелия Георгиева Колева

94. Нена Василева

95. Елена Златева Панева

96. Виолета Павлова Христова

97. Антон Димитров Златев

98. Виктория Петкова Цветанова

99. Анита Иванова Тодорова- Арсова

100. Пламен Христов Апостолов

101. Жана Тодева Димитрова

102. Кристина Иванова Дунчева

103. Борислава Николаева Цветкова-Караколева

104. Ивайло Минков Атанасов

105. Анастасия Стефанова Рашкова

106. Любомир Борисов Бишаров

107. Костадин Стоянов Стоянов

108. Николай Петров Стоянов

109. Мирена Росенова Василева

110. Жана Бойчева Колева

111. Кристина Павлова Димитрова

112. Росен Тодоров Василев

113. Георги Ефтимов Бърдаров

114. Илияна Александрова Янева

115. Милена Няголова Димитрова

116. Мария Илчова Данаилова

117. Михаил Балев Банков

118. Лидия Валериева Ангелова

119. Николина Димитрова Гюрово-Маджева

120. Диана Атанасова Велева

121. Артур Артуров Божинов

122. Надежда Николова Александрова

123. Катя Ангелова Зюлкярова

124. Емилиян Деянова Деянов

125. Ралица Жекова Савова

126. Росица Иванова Микова

127. Маноела Манолова Стаменова

128. Цветелина Спасова Димова

129. Иванка Иванова Тилева

130. Даниела Илчева Кръстева

131. Емилия Георгиева Кънчева

132. Мария Дочева Вълева

133. Елина Анатоли Шоева

134. Иван Николов Любенов

135. Марина Валентинова Пеева

136. Теменуга Манолова Методиева

137. Величка Стоилова Димитрова

138. Ели Иванова Патрикова

139. Ивелина Игнатова Николова

140. Василка Георгиева Бончева

141. Мария Василева Ушева

142. Лидия Георгиева Петкова

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.08.2012 г. от 10.00 часа. С оглед броя на допуснатите кандидати по списък, теста ще се проведе, в сградите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както следва:

-за кандидатите от №1 до № 50, ул. "Триадица" №.8, голяма зала,

-за кандидатите от № 51 до № 71, ул. "Триадица" №.8 Пресцентър,

-за кандидатите от № 72 до № 82, ул. "Триадица" №.8 малка зала,

-за кандидатите от № 83 до № 111, ул. "Княз Александър І" № 12, голяма зала;

-за кандидатите от № 112 до № 120, ул. "Княз Александър І" № 12, малка зала;

-за кандидатите от № 121 до № 142, ул. "Славянска" № 8, голяма зала;

Предвид броя на допуснатите кандидати, моля да се спазва направеното разпределение по сгради и зали.

Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност.

Нормативни документи, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

1. Закон за държавния служител;

2. Кодекс на труда;

3. Закон за администрацията;

4. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.;

5. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.;

6. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.;

7. Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.;

8. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;

9. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

10.  Кодекс за поведение на държавния служител;

11.  Наредба за служебното положение на държавните служители.

 

Председател на конкурсната комисия:

Иванка Раичкова

Директор на дирекция

"Човешки ресурси и организационно развитие"

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката