Украйна
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Стефан Софрониев

ул. "Госпитальная" 1, 01023 Киев, Украйна
тел.: +38 044 234 6973; +38 063 496 7242
факс: +38 044 234 6973
e-mail: s.sofroniev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/стив-украйна-1848477062074774/

https://twitter.com/BGEconOfficeUA

https://www.linkedin.com/in/стив-украйна-bgeconofficeua/

 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Одеса

Николай Димитров

ул. "Посмитного" № 9, 65062 Одеса, Украйна
тел.: +38 048 7466558;
факс: +38 048 7465023
e-mail: n.dimitrov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019
факс: +359 2 981 4915
e-mail:

Референт за Украйна
Николина Танева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7778, факс: +359 2 981 4915
e-mail: n.taneva@mi.government.bg


На 27 юни 2014 г. бе подписано Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Украйна, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразуменията за асоцииране между ЕС и Украйна на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Прилагането на ДВЗСТ в СА с Украйна беше отложено за 1 януари 2016 г. През м. април 2014 г., поради политическите и икономически предизвикателства, пред които беше изправена Украйна, ЕС взе едностранно решение за предоставяне на Украйна на преференциален достъп до пазара на ЕС до 31.12.2015 г.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

ІІ. Бизнес компас

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

1. Стокообмен

Украйна е един от основните търговски партньори на България. През 2016 г. тя заема 0.3% от износа и 1.6% от вноса на България. Българската общност (диаспора) в Украйна наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

Стокообмен на България с Украйна, млн. щ.д.

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2006

814.0

103.1

710.9

-607.8

2007

2364.1

226.4

2137.5

-1911.1

2008

3015.8

261.8

2754.0

-2492.2

2009

1249.1

139.7

1111.4

- 971.7

2010

1323.8

264.5

1059.3

-794.8

2011

1708.6

404.3

1304.3

- 900.0

2012 1135.5 311.6 823.9 - 512.3
2013 1331.6 568.3 763.3 -195.0
2014 968.6 252.1 716.5 -464.4
2015 697.3 177.2 520.1 -342.9
2016 612.6 157.8 454.8 - 297.0
2017 681.8 160.8
521.0 - 360.2

През изминалата 2017 г. стокообменът е нараснал с 11,3% в сравнение със същия период за 2016 г. и е на стойност 681,8 млн. щ.дол. Износът, в размер на 160,8 млн. щ.дол., е нараснал с 1,9%. Вносът също е нараснал със 14,6% и е стойност 521,0 млн. щ.дол.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ през 2017 г.

Износ от България

%

Медикаменти

9,5

Крафтхартии и крафткартон

4,3

Флоат стъкло

4,2

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

3,9

Електрически бойлери и бързовари

3,8

Сачмени, ролкови или иглени лагери

3,6

Хлебарски, тестени и сладкарски продукти

3,5

Електрически акумулатори

3,4

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните)

2,7

Птичи яйца

2,7

Водещи стоки в българския внос през 2017 г.

Внос от Украйна

%

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

24,1

Плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани горещовалцувани

17,7

Каменни въглища, брикети

9,1

Плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани

7,1

Валцдрат  (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани

4,3

Части за превозни средства, движещи се по жп. линии

3,5

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

3,4

Феросплави

2,2

Пръти и профили от други легирани стомани

1,8

Безшевни тръби и кухи профили от желязо или стомана

1,8

В номенклатурата на износа през 2016 година 3 стокови групи - нефтени масла, медикаменти и флоат стъкло са формирали 46.0% от износа. Останалите стокови групи са с относителен дял под 3.5%.

Има потенциал да бъдат предложени на украинския пазар оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хранителни стоки, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, оптични уреди и апарати, металообработващи машини, ел. двигатели и генератори, мъжка и дамска конфекция, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Вносът от Украйна се състои основно от плосковалцувани продукти от желязо и нелегирани стомани, каменни въглища, продукти от желязо.

3. Инвестиции

Има обективни условия за засилване на сътрудничеството в областта на инвестициите. В България са създадени най-благоприятни условия за работа на чуждестранните инвеститори.

По данни на БНБ за периода 1999-2014 г. привлечените инвестиции от Украйна са в размер на 33,5 млн. евро.

През 2015 г. привлечените инвестиции от Украйна са в размер на 9.2 млн. евро.

По Закона за насърчаване на инвестициите до момента няма сертифицирани проекти с участието на украински инвеститори.

В Украйна работят 200 предприятия с участие на български капитал, от които 67 са представителства на български компании.

Данните на официалната статистика не отразяват реално действителното състояние на инвестиционното сътрудничество. Често инвестициите се извършват от български или украински фирми, но реално това са компании, които са регистрирани в офшорни зони.

През октомври 2010 г. българската компания "Каолин" АД откри в Украйна фабрика за обогатяване и преработка на кварцов пясък, като реализираният инвестиционен проект е на стойност 15 млн. щ.д.

Увеличаването на инвестициите и туристопотока от Украйна биха помогнали за намаляване на дебаланса в търговията със стоки.

5. Договорно-правна база

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), България изпълнява задължението  за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените от България двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Подписани са следните споразумения:

  • Споразумение между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.;
  • Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за военно-техническо сътрудничество (декември 2008 г.);
  • Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

6. Междуправителствена комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни има Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

В новото двустранно Споразумение за икономическо сътрудничество с Украйна, съответстващо на изискванията на ЕС, влязло в сила от 25.09.2008 г., се предвижда запазването на Смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

До сега са проведени шест сесии на Междуправителствената комисия. Председател на българската част на комисията е министърът на икономиката, определен с Решение на Министерския съвет.

Последното 6-то задедание на Комисията се проведе на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев, след шестгодишно прекъсване.

Председател на българската част на Комисията, определен с Решение на Министерския съвет е министърът на економиката.

Председател на украинската частг на Комисията е министърът на образованието и науката на Украйна г-жа Лилия Гриневич

Предвижда се седмото заседание на Българо-украинската междуправителствена комисия да се проведе през втората половина на 2018 г. в гр. София.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката