Възобновяеми енергийни източници
 

Използването на възобновяемите източници, заедно с рационалното използване на енергията е важна движеща сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните доставките и намалява зависимостта от резки промени на цените на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс и стимулира създаването на нови работни места.

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели "20-20-20“. Широкото използване на възобновяемите източници  и въвеждането на мерките заенергийна ефективност са сред приоритети в енергийната политика на страната икореспондират с целите в новата енергийна политика на Европа.

При съществуващото законодателство, енергийната политика в България по отношение на възобновяемите източници се определя от Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. С Първия национален план за действие за енергията от възобновяеми източници  се определят целите и криви на растеж на дела на енергия от възоновяеми източници, както и мерките за постигане на тези цели.

Връзки:

Платформа за прозрачност на Европейската комисия

Възбновяеми енергийни източници в България

Международна агенция за възобновяема енергия

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg