Великобритания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон

Таня Койчева

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: t.koicheva@mi.government.bg; t.koicheva@bulgarianembassy.org.uk

https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a


Станислава Манолова


186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain

тел.: +442075894875
e-mail:  s.manolova@mi.government.bg ; st.manolova@bulgarianembassy.org.uk

https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a


Министерство на икономиката


Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Великобритания
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Великобритания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Анализ на пазара на биологично чисти храни и продукти във Великобритания

- Анализ на пазара на вино във Великобритания

- Анализ на пазара на млечни продукти във Великобритания

IV.Други

- Информация за вносителите и превозвачите във Великобритания в  случай на оттегляне на страната от ЕС без споразумение

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Великобритания

1. Стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2005

208.3

5.3

335.3

18.9

-127.0

543.6

13.3

2006

309.2

48.4

351.7

4.9

-42.5

660.9

21.6

2007

337.0

9.0

359.8

2.3

-22.8

696.9

5.4

2008

319.1

-5.3

337.4

-6.2

-18.3

656.6

-5.8

2009

229.8

-28.0

230.4

-31.6

-0.6

460.2

-29.9

2010

302.98

31.8

303.3

31.5

-0.32

606.3

31.7

2011

370.4

22.3

364.5

20.2

5.9

734.9

21.2

2012

398

7.5

365.2

0.2

32.8

763.2

3.9

2013

469.3

17.9

382.2

4.6

87.1

851.5

11.5

2014

488.99

4.2

444.2

16.3

45.1

933.2

9.6

2015

586.2

19.9

481.8

8.5

80.2

1068

14.4

2016

591.1

0.8

600.3

24.6

-9.2

1 191.4

11.6

2017

650.7

10.1

475.6

-20.8

174.9

1 126.3

-5.5

1-9м. 2017

476.8


356.8


120.0

833.6


1-9м. 2018

516.3

8.3

360.2

1.5

156.1

876.5

5.2

  • Великобритания е на 11-то място в нашия износ за 2017 г. и на 18-то място в нашия внос.
  • Положително търговско салдо, с изключение на 2016 г., за последните 7 години.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Великобритания за 2017 г.

КодMT

Описание

%


Общ износ през: 01-11/2017 г.

100.00


в т.ч. Великобритания

2.46

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели;

9.40

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

7.54

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

4.54

7407

Пръти и профили от мед:

3.22

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

2.20

2716

Електрическа енергия

1.95

8543

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

1.85

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули;

1.81

1005

Царевица:

1.80

9403

Други мебели и техните части:

1.61

Водещи стоки във вноса от Великобритания за 2017 г. в млн. евро:

КодMT

Описание

%


Общ внос през: 01-11/2017 г.

100.00


в т.ч. Великобритания

2.30

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти;

22.26

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

8.29

2716

Електрическа енергия

6.19

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

3.91

2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени  монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини;

3.39

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

1.65

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

1.51

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини

1.47

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

1.40

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация, видеофони:

1.37

3. Инвестиции

Преки инвестиции на Великобритания в България (в млн. евро) 2005-2017 г.

година

стойност

1996

6.3

1997

24.5

1998

33.4

1999

29.7

2000

-4.8

2001

23.5

2002

0.7

2003

86.5

2004

51.3

2005

343.4

2006

820.4

2007

833.6

2008

637.4

2009

251.1

2010

-257.9

2011

-298.4

2012

-71.5

2013

-80.4

2014

175.8

2015

-11.4

2016

78.9

2017

-46.4

1-9 2018

-33.4

По данни на БНБ

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България са дружествата: "Уилям Хюз България" ООД - метални изделия, конструкции и профили (William Hughes), Шел България ЕАД - търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (Shell), Домейн Бойар АД – производство на вина от грозде (Boyar International), "Импириъл Табако България" ЕООД - Търговия на едро с тютюневи изделия (Imperial Tobacco Group Plc) са с участие на инвеститори от Великобритания (по данни на БАИ).

Добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставени от Закона за насърчаване на инвестициите и други данъчни закони, са добра възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика.

4. Туризъм

Година

Британски туристи в България

%

Български туристи в ОбК

%

2007

353 597

-15.8

121 880

+54.6

2008

363 671

+2.8

363 671

+31.3

2009

286 067

-21.3

116 206

-27.4

2010

289 156

1.1

77 239

-33.1

2011

284 882

-1.5

77 675

0.6

2012

264 560

-7.1

85 388

9.9

2013

257 748

-2,6

85 365

0,0

2014

247 018

-4,2

101 737

19,2

2015

244 353

-1.1

121 745

19.7

2016

273 133

11.8

141 941

16.6

2017

338 114

23,8%

170 367

20,0

2018 1-9

347 558

15,9

139 404

6,4

Източник:Министерство на туризма.

За 2017 г. британските туристи в България са 338 114, което е ръст от 23,8% спрямо същия период на 2016 г. Великобритания се нарежда на 9-то място по брой туристи.

Българите, посетили Великобритания за същия период, са 170 367, с нарастване от 20,0% спрямо януари-декември на 2016 г.Британските туристи проявяват интерес към българските балнеоложки центрове, морски и планински почивки, ски-туризъм, обиколни и комбинирани опознавателни турове.

5. Договорно-правна база

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Подписана на 26.03.2015 г. Обнародвана в ДВ, бр. 10 от 05. 02. 2016 г. Спогодбата е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2015 г.) и влиза в сила от 15 декември 2015 г.

Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписана на 11.12.1995 г. в Лондон. Размяната на ратификационните документи става по време на посещението на сър Мартин Ланг, председател на Борда по външна търговия на Великобритания, на 24.06.1997 г. Обн. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката