Стажове
 

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за проявения интерес за провеждане на стаж в Министерство на икономиката.

Информираме Ви, че съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация стажовете се провеждат:

  • централизирано – по инициатива на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет ежегодно в периода от 01 юли до 30 септември.
  • децентрализирано – по инициатива на Министерство на икономиката

Местата, срокове и процедурата за прием на стажанти се обявяват на Портала за студентските стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg

Порталът има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се осведомите и да кандидатствате за подходящи позиции.

За да имате максимална полза от проведения стаж, можете да се запознаете с функциите на различните дирекции в министерството.

Можете да се свържете с нас на електронен адрес: vesela.vaseva@mi.government.bg.

Всички стажове в Министерство на икономиката са безплатни.

Желаем Ви успех!

Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"

 
Форма за кандидатстване

*за първи език - езикова гимназия;международно признат сертификат *за втори език - ниво на владеене

Моля изберете поне 1 и не повече от 3 дирекции. За да маркирате повече от една дирекция, натиснете и задръжте бутон Ctrl


Натиснете бутон "запиши", за да запазите тази информация след това продължете с "напред"

 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg