Стажове
 

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за проявения интерес за провеждане на стаж в Министерство на икономиката. За Ваше улеснение е разработен on-line формуляр за кандидатстване. Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да започнете попълването.

Нашата цел е да дадем възможност на максимално широк кръг кандидати (включително и намиращи се извън страната) да участват. Не е необходимо да подавате отделна молба за стаж. Всички кандидати ще бъдат селектирани на база подадените данни във формуляра, затова попълвайте точна и актуална, пълна и подробна информация. За да увеличите своя шанс и за да имате максимална полза от проведения стаж, моля запознайте се с функциите на различните дирекции и изберете до 3 дирекции, в които бихте искали да проведете практика, като укажете и предпочитаната продължителност.

Вашата автобиография ще се съхранява в базата данни за 6 месеца, след което ще бъде изтрита. Ако в рамките на тези 6 месеца в професионалното Ви и/или академично развитие настъпят важни промени, за които считате, че следва да знаем, моля подайте нова автобиография, като ни уведомите, за да заличим старата. След изтичането на указания срок от 6 месеца, можете да подадете нова автобиография като отразите и всички настъпили промени.

Получените автобиографии ще бъдат изпратени в съответните дирекции, съобразно желанието на кандидатите за подбор и селекция, съобразно капацитета и възможностите на дирекцията. В случай, че има възможност да Ви бъде предложен стаж, ще се свържем с Вас за уточняване на детайлите. Възможно е да бъдете поканени на тест и/или интервю.

Можете да се свържете с нас на електронен адрес: s.dobreva@mee.government.bg.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани строго индивидуално и при спазване на пълна конфиденциалност!

Моля да имате предвид, че подаването на формуляра не означава автоматично одобрение за стаж!

Всички стажове в Министерство на икономиката са безплатни.

Моля, попълнете приложената форма за кандидатстване.

Желаем Ви успех!

Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"

 
Форма за кандидатстване

*за първи език - езикова гимназия;международно признат сертификат *за втори език - ниво на владеене

Моля изберете поне 1 и не повече от 3 дирекции. За да маркирате повече от една дирекция, натиснете и задръжте бутон Ctrl


Натиснете бутон "запиши", за да запазите тази информация след това продължете с "напред"

 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg