Loading...

“Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК

Дата на обявяване: 04.08.2023
Крайна дата за подаване на документи: 04.09.2023

“Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Под номер 678 е обявена следната продажба:

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/678

Споделете