Loading...

Отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в Кралство Нидерландия, гр. Амстердам, ул. “Лайдсестраат” №43

Дата на обявяване: 01.09.2023
Крайна дата за подаване на документи: 21.09.2023

ОБЯВА

Министерство на икономиката и индустрията на Република България, обявява отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в Кралство Нидерландия, гр. Амстердам, ул. “Лайдсестраат” №43.

Имотът представлява терен с площ 107 кв. м. с построената върху него 4-етажна неделима сграда, състояща се от: Партер – магазинно пространство, І, ІІ, ІІІ,ІV- тавански етаж и едно мазе. Общата  площ е около 292 кв.м.

Предложенията за участие се подават лично или се изпращат по пощата до: Служба по търговско-икономическите въпроси, Нидерландия, адрес: Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag или на e-mail: Panko.PANOV@mfa.bg, p.panov@mi.government.bg в срок до 20 дни от датата на публикуване на обявата.

Срок за отдаване под наем – 5 години от датата на сключване на договора за наем.

Годишна наемна цена на имота, минимум в размер на 145 000 евро (сто четиридесет и пет хиляди евро) без ДДС.

Оглед  на имота може да се извършва до крайната дата за подаване на предложение за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с: г-н Панко Панов на следните e-mail или телефон: Panko.PANOV@mfa.bg, p.panov@mi.government.bg,  тел. +31639176070.

Споделете