Loading...

Нормативни документи

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР

НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ

ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА
ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

Няма намерени резултати.