Loading...

Антикорупция

Общо намерени: 7

Нормативни и други документи

Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората

Прочети повече

Компетенции и правомощия на инспектората

Компетенции и правомощия на инспектората на Министерството на икономиката и индустрията

Прочети повече

Връзка с инспектората

Как да се свържете с инспектората

Прочети повече

Отчет за предприетите действия

Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората

Прочети повече

Публичност и антикорупционни процедури

Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) . Декларации чл. 35 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Прочети повече

Национален съвет по антикорупционни политики (НСАП)

Антикорупционен план на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.

Прочети повече

Анкета относно взаимодействието на служителите на Министерство на икономиката и индустрията

Прочети повече