Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква В)

В
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Велина Илиева Бурска Член на НС на ББР ЕАД 94-В-81/12.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
Валентин Любомиров Михов Член на НС на ББР ЕАД 94-В-284/21.07.2021 по чл. 35, ал.1, т.1
Васил Атанасов Щонов Член на НС на ББР ЕАД 94-В-296/29.07.2021 по чл.35, ал.1, т.1
Владимир Илиев Тодоров Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-В-437/02.12.2021 по чл. 35, ал.1, т.1
94-В-461/20.12.2021 по чл.35, ал.1, т.2