Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Г)

Г
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Георги Иванов Димитров Член на УС на ДП “Управление и стопанисване на язовири”, гр. София 94-Г-102/18.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-108/30.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-32/16.04.2020 по чл.35 ал.1,т.2
94-Г-116/30.09.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Г-58/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Петрова Николова Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-Г-114/13.08.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-127/12.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-38/08.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Г-47/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Гълъбин Николов Гълъбов Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 94-Г-136/05.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-144/04.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2