Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква И)

И
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Ивелина Петрова Крушова Член на СД на НКИЗ ЕАД 94-И-76/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-И-78/18.05.2018

Изтегли
Изтегли

по чл.35, ал.1, т.2

94-И-96/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-68/14.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
Илия Димитров Лазаров Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 06.11.2015
30.11.2015
Изтегли
Изтегли
94-И-50/18.04.2018

по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли

94-И-124/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-188/08.10.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-И-209/31.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-И-114/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-100/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-83/26.04.2021
94-И-83/20.05.2021П
по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Константинов Симеонов Член на УС на ДП “Управление и стопанисване на язовири”, гр. София 94-И-173/19.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-185/31.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-89/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-И-76/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Цветанов Лилов Член на СД на ДКК 94-И-28/14.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-И41/09.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Ивелина Пенчева Пенева Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 94-И-199/14.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-9/13.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2