Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква К)

К
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Красимира Христова Пеева Член на УС на ДПУСЯ 94-К-261/15.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-260/15.10.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-131/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2