Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Л)

Л
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Лиляна Димитрова Драгиева
Член на УС на ДП ” Управление и стопанисване на язовири”, гр. София
94-Л-69/17.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-71/22.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-14/30.03.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Л-19/23.03.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-Л-39/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2