Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Р)

Р
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Радостина Валериева Белчева Член на УС на ДП “Държавна петролна компания” 94-Р-69/15.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-97/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Григорова Григорова Член на УС на ДП “Държавна петролна компания” 94-Р-68/15.03.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-84/25.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2