Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Х)

Х
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Хилда Венелинова Цвъркалева Управител на “Плод-Зеленчук” ЕООД, гр. Габрово 94-Х-37/22.06.2018

по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли

94-Х-39/22.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Х-10/18.04.2019
94-Х-10/03.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-9/16.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-4/08.02.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Х-5/19.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2