Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Джорджия Владимирова Ненкова Гл. експерт 21.11.2011 Изтегли
Н-к отдел 94-Д-168/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-110/17.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-105/22.05.2020 по чл. 35, ал.1 т.2
94-Д-76/06.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Георгиева Варошанова-Цветкова Държ. експерт

03.07.2017

Изтегли

94-Д-76/19.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-179/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Д-107/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-107/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-91/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Иванова Ставрева Мл. експерт 94-Д-261/19.08.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-276/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-92/14.05.2020
94-Д-92/02.06.2020П
по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-126/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Милошева Милошева Гл. юрисконсулт 01.06.2012 Изтегли
Н-к отдел 94-Д-183/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-152/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-61/09.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-54/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Петрова Трифонова Гл. експерт 12.08.2015
03.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-173/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-111/18.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-114/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-105/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Дияна Руменова Бостанджиева Гл. специалист 01.11.2017
08.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-138/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/16.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-74/19.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-129/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-66/23.03.2021 по чл.35,ал.1, т.2
Диляна Бранимирова Карагеоргиева-Костадинова Държ. експерт 09.08.2010 Изтегли
94-Д-206/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-147/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-153/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-128/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Диляна Петрова Вишнина Фин. контрольор 26.01.2009 Изтегли
94-Д-192/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-120/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-96/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-114/29.04.2021 по чл.35, ал.1 т.2
Димитрина Жекова Костадинова Директор 94-Д-332/12.11.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-351/06.12.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Д-146/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-103/20.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-108/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Александров Димитров Гл. специалист 01.10.2015 Изтегли
94-Д-210/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-154/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-143/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Асенов Ганчев Старши юрисконсулт 03.07.2017 Изтегли
94-Д-69/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т1
Изтегли
94-Д-191/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-153/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Д-139/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-101/23.04.2021 по чл. 35, ал.1, т.2
Димитър Веладинов Битолски Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-193/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-150/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-97/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-133/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Василев Тучков Гл. специалист 94-Д-309/07.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-306/04.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Георгиев Георгиев Гл. специалист 94-Д-184/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-102/11.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-110/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-135/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Живков Чилибонски Гл. експерт 20.01.2009
28.12.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Д-182/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-134/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-123/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-95/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Иванов Сълов Гл. специалист 02.11.2011 Изтегли
94-Д-190/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-145/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-86/04.05.2020 по чл. 35 ал.1 т.2
94-Д-77/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-68/25.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Маринов Каварджиков Гл. експерт 04.07.2012
02.06.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-204/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-130/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-149/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-122/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Маринов Платников Мл. експерт 01.11.2012
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
94-Д-205/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-Д-160/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-145/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-92/16.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Мариов Димитров Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-197/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-161/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Д-121/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Огнянов Бочев Гл. вътрешен одитор 94-Д-312/10.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-313/14.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-73/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Светозаров Кръстев Гл. инспектор 94-Д-272/02.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-274/10.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-118/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-82/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димо Илиев Йорданов мл. експерт 94-Д-241/22.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-248/29.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-74/02.04.2020
94-Д-74/02.06.2020П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-104/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Димчо Димитров Андреев Гл. експерт 15.06.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-178/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-126/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-23/16.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-53/02.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Дияна Стоянова Найденова Директор 27.01.2009
03.09.2012
17.12.2012
22.11.2013
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-195/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-171/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-131/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-132/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Василева Клямбарска Техн. сътрудник 23.01.2009 Изтегли
94-Д-144/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. специалист 94-Д-70/18.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-26/20.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-40/11.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Светославова Юрукова Ст. експерт 16.03.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-202/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-123/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-124/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-94/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Добромир Тодоров Милев Гл. експерт 04.03.2015
01.12.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-187/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-131/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-144/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-136/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Добромира Стефанова Станчева Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-163/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-135/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-115/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-129/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Добромира Панчева Панчева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-203/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-129/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Д-147/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-111/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Джулиета Викторова Никова Гл. експерт 94-Д-198/02.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-203/04.08.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Дончо Гошев Стоименов Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-166/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-144/08.05.2019 по чл.35, ал.1,т.2
94-Д-90/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-131/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2