Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Х)

Х
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Христена Василева Ангелова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Х-26/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-12/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-14/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-6/16.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Христина Андонова Владимирова старши експерт 09.02.2015 Изтегли
94-Х-24/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-25/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-15/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-12/11.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Х-12/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Иванов Ивановски Директор 18.01.2009
19.07.2013
11.12.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-21/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-7/20.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-1/24.01.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/04.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-4/18.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Иванов Цонков Гл. експерт 04.07.2012
13.05.2015
09.09.2016
21.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-28/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-51/26.11.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Х-17/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-15/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-14/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Николаев Томов Гл. експерт 09.07.2012 Изтегли
94-Х-20/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-20/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т2
94-Х-9/03.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/24.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2

94-Х-11/12.04.2021
94-Х-11/12.04.2021П

по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/11.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Райков Райков Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Х-32/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-11/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-16/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Х-15/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2