Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква О)

О
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Оля Красимирова Лазова Ст. юрисконсулт 01.11.2013
01.08.2016
21.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-О-5/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-О-3/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-О-4/06.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-О-3/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Орхидея Стефанова Стефанова Експерт към ПК 15.05.2017 Изтегли
94-О-3/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-О-4/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-О-6/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-О-9/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Главен експерт 94-О-8/19.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-О-10/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2