Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-94/15.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-62/24.04.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-52/12.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-89/12.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.1
94-С-7/13.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-16/02.02.2023

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-28/06.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-71/04.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-67/03.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-75/04.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-51/12.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-76/05.05.2023
Няма

Експерт, координатор на информационни технологии
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-84/11.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-С-60/21.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-52/12.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-19/13.02.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-28/01.03.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-34/21.03.2023

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-45/02.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-51/10.05.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-50/10.05.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-53/12.05.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-33/17.03.2023
Няма

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-44/02.05.2023
Няма

Гл. инспектор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-37/06.04.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/30.01.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-5/20.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-26/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-25/02.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-28/12.05.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.3
94-Ц-38/10.08.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-27/05.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-15/23.03.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-18/06.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-24/27.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-22/21.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-23/26.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-2/23.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-8/24.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-8/04.04.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-16/15.05.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-13/27.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-17/15.05.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7
1 3 4 5 6 7
1 6 7