Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-26/03.05.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-25/02.05.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-28/12.05.2023
Няма
по чл.35, ал.1, т.3
94-Ц-38/10.08.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-27/05.05.2023
Няма

Гл. специалист
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-15/23.03.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-18/06.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-24/27.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-22/21.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-23/26.04.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-2/23.03.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-8/24.04.2023
Няма

Държ. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-8/04.04.2023
Няма

Директор
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-16/15.05.2023
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-13/27.04.2023
Няма

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Я-17/15.05.2023
Няма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 5 6 7 8
1 7 8