Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

Ликвидатор на "Екоел" ЕАД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-173/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-171/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-223/17.07.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-246/01.09.2023
Ликвидатор на "Маджарово" ЕАД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-177/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-168/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-224/17.07.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-243/01.09.2023
Ликвидатор на "Мини - Перник" ЕАД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-176/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-174/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-227/17.07.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-247/01.09.2023
Ликвидатор на "Панагюрски мини" ЕАД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-172/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-166/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-225/17.07.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-248/01.09.2023
Ликвидатор на "Тедимпекс" ЕООД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-178/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-170/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-228/17.07.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-244/01.09.2023
Ликвидатор на "Тилия" ЕООД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-175/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-169/29.05.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-226/17.07.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-245/01.09.2023
Ликвидатор на "Месокомбинат - Плевен" АД
по чл.35, ал.1, т.1
94-В-251/07.09.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-252/07.09.2023
по чл.35, ал.1, т.4
94-В-264/09.10.2023