Loading...

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

Ликвидатор на “Месокомбинат - Плевен” АД (л), гр. Плевен
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-122/10.05.2023
Няма

Ликвидатор на "Божур" ЕООД (л), гр. Ямбол
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-79/11.05.2023
Няма