Loading...

Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПК на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 51

Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПК на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 51

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-466/01.03.2024

Член на СД на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-781/09.04.2024

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-435/26.02.2024

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-505/08.03.2024

Член на СД на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-952/22.04.2024

Член на СД на ДКК ЕАД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-443/28.02.2024

Член на СД на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-947/22.04.2024