Loading...

Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Няма намерени резултати.