Loading...

Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-658/27.03.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-157/18.01.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1048/29.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-966/23.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-492/06.03.2024
Няма
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-512/11.03.2024 Промяна
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1039/26.04.2024
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1037/26.04.2024
Няма

Експерт към ПК
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-965/23.04.2024
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1041/26.04.2024

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-270/02.02.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1030/26.04.2024
Няма

Държ. вътрешен одитор
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-737/04.04.2024
Няма

Държ. експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-935/19.04.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-610/21.03.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1019/25.04.2024
Няма

Младши експерт
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-765/08.04.2024

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-934/19.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-956/23.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-741/04.04.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-981/23.04.2024
Няма

Гл. юрисконсулт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1050/29.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-979/23.04.2024
Няма

Директор
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-714/02.04.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-919/19.04.2024
Няма

Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от ЗА
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-216/25.01.2024
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-215/25.01.2024
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-232/26.01.2024 Промяна
Няма

Директор
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-739/04.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-945/22.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-535/13.03.2024
Няма

Държавен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-933/19.04.2024
Няма

Държ. експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-774/08.04.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-694/29.03.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1017/25.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-469/01.03.2024
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-606/21.03.2024

Старши юрисконсулт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-874/16.04.2024
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-747/04.04.2024
Няма

Държавен инспектор
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-887/17.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1008/24.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-991/24.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-836/11.04.2024
Няма

Началник на отдел
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-516/12.03.2024
Няма

Младши експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-1013/25.04.2024
Няма

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-47/08.01.2024
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-282/05.02.2024

Младши експерт
по чл.49, ал.1, т.1
94-00-128/15.01.2024
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-207/24.01.2024

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-931/19.04.2024
Няма

Старши експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-777/09.04.2024
Няма
94-00-778/09.04.2024 Промяна
Няма

Началник на отдел
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-926/19.04.2024
Няма

Старши инспектор
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-699/01.04.2024
Няма

Началник на отдел
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-587/19.03.2024
Няма
94-00-588/19.03.2024 П
Няма

Държ. експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-636/25.03.2024
Няма

Държ. експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-896/17.04.2024
Няма
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-897/17.04.2024 Промяна
Няма

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.2
94-00-998/24.04.2024
Няма
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 5