Loading...

Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Експерт към ПК
по чл.49, ал.1, т.1
94-А-306/17.10.2023
по чл.49, ал.1, т.2
94-А-323/08.11.2023

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.1
94-З-25/16.10.2023
по чл.49, ал.1, т.2
94-З-26/18.10.2023

Началник на отдел
по чл.49, ал.1, т.1
94-М-316/13.11.2023
по чл.49, ал.1, т.2
94-М-315/13.11.2023

Главен експерт
по чл.49, ал.1, т.3
94-Н-114/16.10.2023
по чл.49, ал.1, т.4
94-Н-117/16.10.2023

Гл. специалист
по чл.49, ал.1, т.1
94-Р-158/01.11.2023
по чл.49, ал.1, т.2
94-Р-159/02.11.2023

Държ. експерт
по чл.49, ал.1, т.4
94-С-143/18.10.2023

Гл. юрисконсулт
по чл.49, ал.1, т.1
94-С-154/06.11.2023
по чл.49, ал.1, т.2
94-С-160/14.11.2023