Loading...

Връзка с инспектората

Адрес на инспектората на Министерство на икономиката и индустрията:

ул. “Славянска” № 8
тел.: 02 940 7500

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по някой от следните начини:

  • e-mail: anticorruption@mi.government.bg и e-mail: signali@mi.government.bg;
  • чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на МИИ;
  • чрез деловодството на министерството;
  • денонощен безплатен телефон: 0800 11 070.

Анкета относно взаимодействието на служителите на Министерство на икономиката и индустрията

Внимание!

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

Свързани документи

Споделете