Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени
Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени. Това бе договорено по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев.
21.09.2022
Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на к ...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg