Взаимно признаване на стоките: Съветът е съгласен да укрепи единния пазар
Съветът постигна съгласие по общ подход по проект за регламент, насочен към подобряване на взаимното признаване на стоки, предлагани на пазара в друга държава членка. Целта на регламента е да се подобри прилагането на принципа на взаимно признаване на вътрешния пазар и така да се гарантира, че стоките, законно предлагани на пазара в една държава-членка, могат да бъдат продавани по друг начин, ...
13.07.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката