Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС
Съветът по външни работи в частта си Търговия прие заключения относно договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС. В заключенията се излагат основните принципи, на които ще се базира подходът на Съвета при воденето на търговски преговори в бъдеще.
16.05.2018
Проект на Постановление на Министерски съвет за закриване на Националния съвет по иновации
Функциите на Съвета за интелигентен растеж към МС дублират и надграждат функциите, които е изпълнявал Националният съвет по иновации, последният се предлага да се закрие. Целта на промяната е устойчиво и ефективно управление изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация ...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката