Предстоящи събития
 
Подписване на Споразумение за сътрудничество
 
05 декември 2021

Уважаеми колеги,


Утре, 06.12.2021 г., в сграда на Министерството на икономиката на ул. Славянска №8, в 11:30 ч. ще се подпише Споразумение за сътрудничество между Министерството на икономиката, съвместно с Министерството на туризма и Министерството на културата. С този документ се поставя началото на общи усилия за развитието на креативните и рекреативни индустрии на България.
По време на церемонията ще бъде представен новосъздаденият Експертен консултативен съвет. След подписване на Споразумението ще бъдат наградени и  най-успешните  проекти в сферата на културните, творческите и рекреативните  индустрии в тематична област  „Нови технологии в креативните  и рекреативните индустрии“ по  програма ОПИК 2014-2020 г.
Заповядайте!

 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg