Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "Заместник главен директор" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Дати за подаване на документи: 04.11.2021 - 15.11.2021

Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "Заместник главен директор" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "Началник на сектор" "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Дати за подаване на документи: 04.11.2021 - 15.11.2021

Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "Началник на сектор" "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Дати за подаване на документи: 04.11.2021 - 15.11.2021

Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество
Дати за подаване на документи: 26.10.2021 - 04.11.2021

Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"...
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката