Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна длъжност в отдел "Търговски механизми", дирекция "Външноикономическа политика"

Дирекция: Външноикономическа политика
Дати за подаване на документи: 23.02.2021 - 04.03.2021

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в отидел "Търговски механизми", дирекция "Външноикономическа политика"...
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна длъжност в отдел „Регионално сътрудничество“, дирекция „Външноикономическа политика“

Дирекция: Външноикономическа политика
Дати за подаване на документи: 23.02.2021 - 04.03.2021

Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в отдел „Регионално сътрудничество“, дирекция „Външноикономическа политика“ ...
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Инвестиционна политика", дирекция "Насърчителни мерки и проекти"

Дирекция: Насърчителни мерки и проекти
Дати за подаване на документи: 19.02.2021 - 01.03.2021

Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Инвестиционна политика", дирекция "Насърчителни мерки и проекти"...
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител в отдел "Европа", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество
Дати за подаване на документи: 16.02.2021 - 26.02.2021

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "младши експерт" в отдел "Европа", дир...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката