Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията, обявява конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество
Дати за подаване на документи: 01.10.2022 - 10.10.2022

Министерство на икономиката и индустрията, обявява конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"...
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжностите „Старши юрисконсулт“ и „Юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“

Дирекция: Правна
Дати за подаване на документи: 09.09.2022 - 19.09.2022

Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжностите „Старши юрисконсулт“ и „Юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg