Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Удължава срока на обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 01.09.2022
Крайна дата за подаване на документи: 05.10.2022
Българска агенция за експортно застраховане „БАЕЗ“ ЕАД удължава срока до 05.10.2022 г. вкл. по стартиралата на 01.09.2022 г. процедура за набиране на оферти с предмет „Извършване на независим финансов...
 
Oбява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 23.08.2022
Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2022
"Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД, гр. Сливен обявява процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 20...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2021 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 25.11.2021
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2021 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2021 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 25.11.2021
Избор на одитор за 2021 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2021 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 19.11.2021
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2021 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София...
 
Избор на отитор за 2021 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 19.11.2021
Избор на отитор за 2021 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София...
 
Обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 28.10.2021
„Българска агенция за експортно застраховане” (БАЕЗ) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружествот...
 
Обява за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 27.10.2021
„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” (НКИЗ) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД и кон...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2020 г. на „БАЕЗ" ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 22.02.2021
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2020 г. на „БАЕЗ" ЕАД , гр. София...
 
Избор на одитор за 2020 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 22.02.2021
Избор на одитор за 2020 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg