Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО на "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г. и на Група "НКИЗ"...
 
Избор на одитор за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД и на Групата "Национална компания индустриални зони"...
 
Избор на одитор за "Летище Стара Загора" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 02.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 13.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Летище Стара Загора" ЕАД ...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД

Дата на обявяване: 09.09.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Сертификация" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 09.09.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Сертификация" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2014 г.

Дата на обявяване: 31.07.2014
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София...
 
Избор на одитор за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2014 г.

Дата на обявяване: 31.07.2014
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД...
 
Разглеждане на препоръката на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД за избор на одититор за 2014 г.

Дата на обявяване: 23.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2014
Разглеждане на препоръката на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД за избор на одитор за одитиране на ГФО на дружеството за 2014 г....
 
Избор на одитор за "БАЕЗ" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 23.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "БАЕЗ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Консолид Комерс" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 15.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 25.06.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Консолид Комерс" ЕАД...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката