Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация)

Дата на обявяване: 03.07.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация)...
 
Избор на одитор за "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация)

Дата на обявяване: 03.07.2015
Избор на одитор за "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД (в ликвидация)...
 
Избор на одитор за "Държавна консолидационна компания" ЕАД

Дата на обявяване: 02.07.2015
Избор на одитор за "Държавна консолидационна компания" ЕАД за 2015 г....
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Нити" ЕАД

Дата на обявяване: 10.06.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Нити" ЕАД...
 
Избор на одитор за "НИТИ" ЕАД

Дата на обявяване: 10.06.2015
Избор на одитор за "НИТИ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД

Дата на обявяване: 09.06.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ДКК" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 24.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.11.2014
Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Инститет по маркетинг" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 24.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 03.11.2014
Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО на "Институт по маркетинг" ЕАД за 2014 г....
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО на "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г. и на Група "НКИЗ"...
 
Избор на одитор за "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 15.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Национална компания индустриални зони" ЕАД и на Групата "Национална компания индустриални зони"...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg