Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Избор на одитор за "ДКК" за 2012 г.

Дата на обявяване: 02.07.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "ДКК" ЕАД...
 
Оценка на офертите от регистрирани одитори за "НКИЗ" ЕАД и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л) за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012
Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "НКИЗ" ЕАД, гр. София и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л), гр. Рудозем...
 
Избор на одитор за "НКИЗ" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "НКИЗ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 27.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Ел Би Булгарикам" ЕАД ...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "ДКК" ЕАД и "Сертификация" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2012 г. на "ДКК" ЕАД и "Сертификация" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Сертификация" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Сертификация" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Еко Антрацит" ЕАД, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, "Институт по маркетинг" ЕАД и "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Еко Антрацит" ЕАД, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, "Институт по маркетинг" ЕАД и "Ел Би Булгарикум" ЕАД ...
 
Избор на одитор за "Еко Антрацит" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Еко Антрацит" ЕАД...
 
Препоръка на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД - 2012 г.

Дата на обявяване: 20.06.2012
Разглеждане препоръка на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД за избор на одитор за 2012 г. ...
 
Избор на одитор за "БАЕЗ" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 20.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "БАЕЗ" ЕАД...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg