Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Избор на одитор за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2012 г.

Дата на обявяване: 04.07.2012
Назначаване на ретистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД...
 
Избор на одитор за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 03.07.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД...
 
Избор на одитор за "ДКК" за 2012 г.

Дата на обявяване: 02.07.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "ДКК" ЕАД...
 
Оценка на офертите от регистрирани одитори за "НКИЗ" ЕАД и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л) за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012
Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "НКИЗ" ЕАД, гр. София и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л), гр. Рудозем...
 
Избор на одитор за "НКИЗ" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "НКИЗ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 27.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Ел Би Булгарикам" ЕАД ...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "ДКК" ЕАД и "Сертификация" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2012 г. на "ДКК" ЕАД и "Сертификация" ЕАД...
 
Избор на одитор за "Сертификация" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Сертификация" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за "Еко Антрацит" ЕАД, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, "Институт по маркетинг" ЕАД и "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Еко Антрацит" ЕАД, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, "Институт по маркетинг" ЕАД и "Ел Би Булгарикум" ЕАД ...
 
Избор на одитор за "Еко Антрацит" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Еко Антрацит" ЕАД...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg