Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Избор на одитор за 2019 г. на „ДКК” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 10.09.2019
Избор на одитор за 2019 г. на „ДКК” ЕАД , гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2019 г. на „Панагюрски мини" ЕАД (л), с. Елшица

Дата на обявяване: 10.09.2019
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2019 г. на „Панагюрски мини" ЕАД(л) , с. Елшица...
 
Избор на одитор за 2018 г. на „Панагюрски мини” ЕАД (л), с. Елшица

Дата на обявяване: 10.09.2019
Избор на одитор за 2018 г. на „Панагюрски мини” ЕАД (л), с. Елшица...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „НКИЗ" ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 10.01.2019
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „НКИЗ" ЕАД , гр. София...
 
Избор на одитор за 2018 г. на „НКИЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 10.01.2019
Избор на одитор за 2018 г. на „НКИЗ” ЕАД , гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „БАЕЗ" ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 04.01.2019
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „БАЕЗ" ЕАД , гр. София...
 
Избор на одитор за 2018 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 04.01.2019
Избор на одитор за 2018 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ" ЕАД (л), гр.Плевен

Дата на обявяване: 04.01.2019
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ" ЕАД (л), гр.Плевен...
 
Избор на одитор за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ” ЕАД (л) , гр. Плевен

Дата на обявяване: 04.01.2019
Избор на одитор за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ” ЕАД (л) , гр. Плевен...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „Мини Перник" ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 12.11.2018
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „Мини Перник" ЕАД (л) , гр. София...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg