Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Избор на одитор за 2017 г. на „МИНИ ПЕРНИК” ЕАД (л), гр. Перник

Дата на обявяване: 09.11.2017
Избор на одитор за 2017 г. на „МИНИ ПЕРНИК” ЕАД (л), гр. Перник...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „БАЕЗ" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 09.11.2017
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „БАЕЗ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2017 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 09.11.2017
Избор на одитор за 2017 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 29.09.2017
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2017 г. на „Държавна коносолидационна компания” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 29.09.2017
Избор на одитор за 2017 г. на „Държавна коносолидационна компания” ЕАД, гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД гр. София...
 
Избор на одитор за 2017 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017
Избор на одитор за 2017 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017
Избор на одитор за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ ЕАД гр. София

Дата на обявяване: 06.01.2017
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ ЕАД гр. София...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg