Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Избор на одитор за 2016 г. на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 06.01.2017
Избор на одитор за 2016 г. на „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ ЕАД, гр. София...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)

Дата на обявяване: 30.11.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)

Дата на обявяване: 30.11.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "Мини Перник" ЕАД(л)...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД

Дата на обявяване: 30.11.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД -изменение

Дата на обявяване: 30.11.2016
избор на одитор за 2016 г. на "Държавна консолидационна компания" ЕАД -изменение...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 25.10.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 25.10.2016
избор на одитори за 2016 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД...
 
Избор на одитор за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Избор на одитор за 2016 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД

Дата на обявяване: 11.10.2016
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2016 г. на "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg