Избор на одитори
Филтрирай по:
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД

Дата на обявяване: 10.12.2015
оценка на оферти на регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД, гр. София...
 
Избор на одитор за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД

Дата на обявяване: 10.12.2015
Избор на одитор за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ -РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 16.11.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ -РМ" ЕООД...
 
Избор на одитор за 2015 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- РМ" ЕООД

Дата на обявяване: 16.11.2015
Избор на одитор за 2015 г. на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- РМ" ЕООД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ВМЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 16.11.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ВМЗ" ЕАД...
 
Избор на одитор за 2015 г. на "ВМЗ" ЕАД

Дата на обявяване: 16.11.2015
Избор на одитор за 2015 г. на "ВМЗ" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД

Дата на обявяване: 26.10.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД...
 
Избор на одитор за "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД

Дата на обявяване: 26.10.2015
Избор на одитор за "ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕАД...
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 22.10.2015
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2015 г. на "Консолид комерс" ЕАД...
 
Избор на одитор за "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД

Дата на обявяване: 22.10.2015
Избор на одитор за "КОНСОЛИД КОМЕРС" ЕАД...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg